Ovce

Ovce jsou v Opatovském družstvu už od jeho založení. Až do začátku devadesátých let to byla MERINOVÁ plemena se zaměřením na produkci vlny. V osmdesátých letech bylo v tehdejším JZD Opatov okolo tisícovky dospělých ovcí většinou plemene stavropolské merino.

Prudký pokles ceny vlny po roce 1990 měl za následek změnu zaměření na masná a kombinovaná plemena ovcí SUFFOLK, CHAROLLAIS a TEXEL. Z nich se nejlépe ověřilo masné plemeno SUFFOLK a všechny ovce, které v současné době  chováme patří k tomuto plemeni.

Posledních asi 20 let jsou v ZVOZD Opatov 2 stáda – Opatov  a Štěměchy. Opatovský chov čítá zhruba 270 bahnic, 60 roček a 10 plemenných beranů. Odchovává se zde obvykle okolo 420 jehňat.

Chov Opatov je v kontrole užitkovosti, BYL UZNÁN JAKO ŠLECHTITELSKÝ CHOV. Věnuje se produkci plemenných beránků (asi 30 ročně) a jehnic. Zbytek jehňat se prodává ve váze okolo 40 kg k jatečným účelům. V chovu se snažíme maximálně využít pastevní příležitosti na loukách. V Opatově je možno spatřit málo vídané jevy ze starých ovčáckých časů, jako je řízená pastva ovcí nebo zapouštění z ruky.

Koncem září se každoročně koná v areálu družstva TRH NA PLEMENNÉ BERANY.