5.4.2018

Členská schůze 2018

             Pozvánka

na členskou schůzi ZVOZD “Horácko“, družstvo se sídlem v Opatově, která se koná v pátek 20.4.2018 v 19:00 hod. v kulturním domě v Kněžicích.

 

Program:

 1)     Zahájení

2)      Volba orgánů schůze

3)      Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2017

4)      Zpráva kontrolní komise

5)      Návrh na schválení roční závěrky

6)      Volba orgánů družstva

7)      Přestávka

8)      Výsledky voleb představenstva a kontrolní komise

9)      Diskuse

10)   Usnesení

11)    Závěr

Účetní závěrka je připravena k nahlédnutí v kanceláři družstva.

Na schůzi je možné zastupování na základě plné moci.

 

Za představenstvo ZVOZD “Horácko“ Opatov:               Ing. Radek Svoboda,předseda

______________________________________________________________________

Odjezd osobních  aut na schůzi:

Štěměchy     18:30 hod.  Předín    18:35 hod.

Opatov         18:40 hod.  Brodce   18:45 hod.

Brtnička       18:40 hod.  Hrutov   18:40 hod.

 

Zde ke stažení úplná pozvánka včetně plné moci.      Pozvánka 2018

« Zpět na seznam novinek